Ưu đãi quốc tế thiếu nhi
 

Ưu đãi quốc tế thiếu nhi

[Miễn phí]

Chào mừng quốc tế thiếu nhi, nha khoa Champion có các chương trình khuyến mãi dành cho các bé: 

 

-Nhổ răng sữa miễn phí.

-Kiểm tra răng và bôi florua miễn phí cho các bé dưới 6 tuổi. 

Tiếng Anh và Tiếng Việt: (028) 5411-2295

Tiếng Hoa: (028) 5411-2297